030 - 8887927 info@staybright.eu

Directeur

Optometristen Vereniging Nederland

SUBSTITUTIE EN PREVENTIE – KWALITEIT – ZICHTBAAR – ‘GOOD GOVERNANCE’

Veranderingen in het zorglandschap hebben een grote invloed op de positie van de
optometrist. Binnen de gezondheidszorg komt de focus van de (para)medicus steeds
meer te liggen op gezondheidsrisicoanalyse, het bevorderen van een gezonde
leefstijl en preventie. De technologische ontwikkelingen en de groeiende vraag naar
oogzorg en zorgsubstitutie leiden tot nieuwe mogelijkheden voor de optometristen.

EXPERTISE

De optometrist zal de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de
oogzorg. De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zet zich in voor een stevige
positie van de optometrist in het zorglandschap, de OVN is gesprekspartner voor
overheidsorganen en aanpalende beroepsgroepen, en zet zich in voor de kwaliteit
van de optometristen. Daarnaast biedt de OVN-academie geaccrediteerde na- en
bijscholingsprogramma’s.


JOUW ROL ALS DIRECTEUR

Het bureau van de OVN bestaat uit vijf vaste medewerkers. Binnen de vereniging zijn
het bestuur, diverse commissies/werkgroepen, kwaliteitskringen, platforms en 1300
leden via de ledenraad betrokken. De directeur van de OVN is zowel intern als extern
gericht.

Hij/zij heeft de dagelijkse leiding over het bureau en als rechterhand van het bestuur
is hij/zij betrokken bij de beleidsvorming. De directeur geeft gepassioneerd en
energiek uitvoering aan de speerpunten en strategische doelstellingen van de OVN.


JIJ

Je legt gemakkelijk contact, bent verbindend, vastberaden en vooruitstrevend. Je
bezit een ondernemersgeest, bent servicegericht en flexibel. Je hebt (werk)ervaring
binnen een bestuurlijke omgeving met uiteenlopende stakeholders (bij voorkeur
binnen de medische sector). Je bent een mensgerichte teamspeler die vertrouwen
geeft, ruimte creëert en ontwikkeling stimuleert. Tenslotte ben je open-minded en
neemt graag het voortouw.

 

OPTOMETRISTEN VERENIGING NEDERLAND (OVN)

De OVN is het gezicht van de Nederlandse optometrie en speelt hierin een cruciale
rol. De OVN zorgt ervoor dat de georganiseerde oogzorg goed aansluit bij de
ontwikkelingen in het zorgdomein. De vereniging vertegenwoordigt 1300 leden en
heeft een organisatiegraad van circa 80%. De OVN is volop in beweging en voorziet
dat de optometrist samen met de huisarts en oogarts een belangrijk onderdeel gaat
uitmaken van de basiszorg (2030). De strategische doelstellingen van de OVN
betreft het verwerven van:

  • Een stevige positie bij substitutie en preventie
  • Zichtbaar meer kwaliteit
  • Bekendheid en waardering voor de optometrist
  • Optimalisatie ‘good governance’

De OVN geeft 4 keer per jaar het digitale tijdschrift Visus uit. Naast de interne
nieuwsbrief en de website organiseert de OVN om het jaar een groot congres waar
meer dan 1.000 oogprofessionals aan deelnemen.

De OVN houdt kantoor in Utrecht (Orteliuslaan 750).

CONTACT

Vertel me over je ambities – ik vertel je graag meer over de OVN.

Maarten Reuchlin
Maarten.reuchlin@staybright.eu
Tel. 06-29556056