030 - 8887927 info@staybright.eu

KWF - Implementatiespecialist Evidence Based Interventions

KWF – Implementatiespecialist Evidence Based Interventions

IMPACT

KWF ondersteunt met haar activiteiten patiënten in elke fase van het leven. Voor mensen die nog geen kanker hebben, maar ook mensen die niet meer beter worden. De doelstellingen van KWF zijn helder: voorkomen van kanker daar waar dat kan, bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn, en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en naasten, ook in de laatste levensfase.

ONDERZOEK & IMPLEMANTATIE

Psychosociale zorg en ondersteuning vormt een van de speerpunten binnen KWF. Dit domein is relatief nieuw en sterk in ontwikkeling. Resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek moeten dan ook snel haar weg vinden naar de patiënt, opdat evidence-based interventies voor iedere (ex)patiënt beschikbaar en bereikbaar zijn. Betrouwbare en toegankelijke informatievoorziening zijn essentieel voor een succesvolle implementatie van evidence-based interventies in de praktijk.


JIJ

Je achtergrond kan breed en divers zijn. Je academische opleiding en je werkervaring binnen het zorgdomein laten zien waar je passie ligt.

Je bent een pionier; verbindend, vastberaden en vooruitstrevend. Met deze eigenschappen geef jij glans aan jouw rol. Jouw inzicht en ervaring binnen de  psychosociale zorg in de oncologische setting biedt je kennis van het speelveld maar weerhoudt je er niet van om deze wereld af en toe te doen veranderen. Daarnaast zorg je met jouw implementatie ervaring en kennis van implementatieroutes dat Evidence Based Interventies de patiënt sneller bereiken.

KWF is een organisatie die volop in beweging is. Jij bent zelfstartend, hebt een onderzoekende houding en bent bereid nieuwe uitdagingen aan te gaan.

CONTACT

Vertel me over je ambities – ik vertel je graag meer over KWF.

Maarten Reuchlin
Maarten.reuchlin@staybright.eu
Tel. 06-29556056