Privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN, GEGEVENS-BESCHERMING EN PRIVACYBELEID​

StayBright hanteert een eigen gedragscode en zet zich in voor bescherming van gegevens en privacy van gebruikers van haar (online) diensten.​

StayBright hanteert een eigen gedragscode. Dit is meer dan een beschrijving van onze werkwijze; de gedragscode biedt vooraf duidelijkheid aan opdrachtgevers en kandidaten. U weet dus waar u aan toe bent. ​

Belangrijkste onderdelen uit onze gedragscode​

Integriteit is één van onze kernwaarden. Wij zullen er alles aan doen om zowel de kandidaat als onze opdrachtgever zo zorgvuldig en volledig mogelijk te informeren.​

StayBright neemt uitsluitend opdrachten aan die zij succesvol verwacht te kunnen volbrengen.​

StayBright werkt uitsluitend in opdracht van (zorg)organisaties, nooit in opdracht van kandidaten. Derhalve accepteert StayBright uitsluitend een honorarium van opdrachtgevers, nooit van kandidaten.​

Iedere opdracht wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming verstrekt StayBright geen informatie over opdrachtgever of kandidaten aan derden.​

StayBright benadert geen medewerkers of bestuurders van een (zorg)organisatie tot tenminste één jaar nadat een laatste opdracht binnen deze (zorg)organisatie is beëindigd.​

Als medewerkers of bestuurders van een opdrachtgever op eigen initiatief schriftelijk reageren op een door StayBright verzorgde advertentiecampagne of de website, dan is StayBright vrij deze kandidaten op te nemen in de betreffende wervings- en selectieprocedure.​

Heb je een vraag over onze Governance, neem dan graag contact op met Maarten Reuchlin.​

Gegevensbescherming en Privacybeleid​
StayBright zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.​

Gegevensverzameling en -gebruik ​
Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:​

1. Om passende vacatures bij uw profiel te vinden, zodat wij u de functie kunnen aanbieden die het best bij u past;​

2. Om u op de hoogte te houden van de diensten van StayBright en nieuws en ontwikkelingen op uw vakgebied;​

3. Om u bij het inloggen een website op maat aan te bieden, zodat u altijd relevante informatie te zien krijgt.​

Toegang tot uw gegevens ​
U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met Maarten Reuchlin. U heeft tevens het recht om StayBright op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.​

Informatieoverdracht via het internet ​
Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.​

Wijzigingen van ons Privacybeleid ​
Dit privacybeleid kan te allen tijde door StayBright worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over onze privacybescherming, dan kunt u ons te allen tijde contact met ons opnemen.​

Gelijke kansen ​
StayBright zet zich in voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.​