Visie op leiderschap in de zorg

Diagnose transformatie

Onze westerse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit, zonder dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl de zorgvraag wel toeneemt? Hoe krijgen we werkelijk tijd om samen met mensen een passend antwoord te vinden op hun zorg- of ondersteuningsvraag? En hoe gaan we om met de huidige werkdruk en de schaarste aan zorgpersoneel?

Zorgtransformatie is relevanter dan ooit. De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat we de zorg heel anders moeten én kunnen inrichten. Vanuit Diagnose Transformatie weet StayBright dat bij de realisatie van transformatie in de zorg, passend leiderschap een sleutelrol heeft. Daarom leveren wij innovatie aan de bestuurstafel door unieke leiders te verbinden aan ambitieuze zorgorganisaties.

Transformatie is een fundamentele verandering in visie en werkwijze van een organisatie die vaak onomkeerbaar is. Je creëert een nieuwe orde, je laat het oude los en je vormt nieuwe waarden, structuren, uitgangspunten, cultuur en gedrag.

Op basis van onderzoek naar succesvolle en minder succesvolle transformaties, zijn wij tot een transformatiemodel gekomen die de fases beschrijft waar een organisatie in transformatie doorheen gaat. Per fase van de transformatie heeft een organisatie behoefte aan een bepaald type leiderschap.

Doorzoeken
Leiders die vooruit kunnen kijken, een transformatiebeweging in gang kunnen zetten en relevante actoren kunnen mobiliseren.

Doorzien
Het leiderschapsteam bestaat uit vrijdenkers, visionairs, maar ook uit mensen die visie handen en voeten kunnen geven en randvoorwaarden voor een succesvolle transformatie kunnen creëren. ​

Doorzetten
Van de transformatieleider wordt niet alleen visie verwacht, maar ook positie en een rechte koers als er weerstand ontstaat. ​

Doorleven
De transformatie wordt bestendigd. De nadruk van de leiderschapsrol ligt op het wegnemen van weerstand en het vastleggen van sturingselementen.  ​