030 - 8887927 info@staybright.eu

Visie op leiderschap in de zorg

Diagnose transformatie

Onze westerse gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit, zonder dat de kosten de pan uitrijzen, terwijl de zorgvraag wel toeneemt? Hoe krijgen we werkelijk tijd om samen met mensen een passend antwoord te vinden op hun zorg- of ondersteuningsvraag? En hoe gaan we om met de huidige werkdruk en de schaarste aan zorgpersoneel?

Zorgtransformatie is relevanter dan ooit. De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat we de zorg heel anders moeten én kunnen inrichten. Vanuit Diagnose Transformatie weet StayBright dat bij de realisatie van transformatie in de zorg, passend leiderschap een sleutelrol heeft. Daarom leveren wij innovatie aan de bestuurstafel door unieke leiders te verbinden aan ambitieuze zorgorganisaties.

Transformatie is een fundamentele verandering in visie en werkwijze van een organisatie die vaak onomkeerbaar is. Je creëert een nieuwe orde, je laat het oude los en je vormt nieuwe waarden, structuren, uitgangspunten, cultuur en gedrag.

Op basis van onderzoek naar succesvolle en minder succesvolle transformaties, zijn wij tot een transformatiemodel gekomen die de fases beschrijft waar een organisatie in transformatie doorheen gaat. Per fase van de transformatie heeft een organisatie behoefte aan een bepaald type leiderschap.

Doorzoeken
Leiders die vooruit kunnen kijken, een transformatiebeweging in gang kunnen zetten en relevante actoren kunnen mobiliseren.

Doorzien
Het leiderschapsteam bestaat uit vrijdenkers, visionairs, maar ook uit mensen die visie handen en voeten kunnen geven en randvoorwaarden voor een succesvolle transformatie kunnen creëren. ​

Doorzetten
Van de transformatieleider wordt niet alleen visie verwacht, maar ook positie en een rechte koers als er weerstand ontstaat. ​

Doorleven
De transformatie wordt bestendigd. De nadruk van de leiderschapsrol ligt op het wegnemen van weerstand en het vastleggen van sturingselementen.  ​

philip j. Idenburg
Managing partner bebright​

Vanuit de overtuiging dat er een transformatie van de zorgsector nodig is om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, startte Philip Idenburg in 2010 BeBright. BeBright ondersteunt haar opdrachtgevers in de zorg om de zorgvernieuwing te realiseren. Niet alleen met een gedegen inzicht in en visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, maar ook door met de voeten in de modder samen zorgvernieuwing te realiseren.

Aanpassen aan en vooroplopen in complexe en veranderende omstandigheden is de sleutel tot succes. Dat vraagt, naast visie en moedig leiderschap, vooral om daadkracht van vitale mensen, organisaties en ecosystemen. “Elke keer zien we weer dat leiderschap het cruciale ingrediënt is voor succesvolle zorgvernieuwing en transformatie. Daarom zijn we niet alleen betrokken bij het trainen en opleiden van deze (klinisch/transformationeel) leiders, maar willen we met StayBright ook zorgorganisaties ondersteunen de sleutelpersonen te vinden die de noodzakelijke verandering kunnen realiseren.”

Philip is telefonisch bereikbaar 06 53 44 21 94 of per mail philip.idenburg@bebright.eu