Interim Learning Journey StayBright

Interim Learning Journey StayBright

StayBright heeft het afgelopen jaar een hecht netwerk opgebouwd van meer dan 30 interim professionals; professionals vanuit verschillende disciplines (digitalisering, P&O, communicatie & innovatie) Onze interim professionals zijn ervaren in het begeleiding van zorgorganisaties in TRANSFORMATIE – daadkrachtig en resultaatgericht, passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt en met oog voor de behoeften en de veranderkracht van uw medewerkers.

Interim-management is een professie in ontwikkeling en tendeert steeds meer naar ‘verandermanagement’. Naast specifieke competenties die per opdracht kunnen verschillen, beschikken de interim professionals van StayBright over algemene veranderkundige competenties. Een interim professional is een belangrijke schakel in een vernieuwende organisatie[1] en zitten geregeld in de ‘rafelranden’ van het transformatieproces.  Dit stelt specifieke eisen aan met name de creativiteit van de interim professional.

Effectieve interim professionals beschikken over inzichten en methodieken op het gebied van diagnose, strategie en interventie en kennen hun eigen voorkeuren en stijlen. Een interim professional heeft veelal een faciliterende rol en zorgt dat de zorgorganisatie zo min mogelijk afhankelijk is van haar aanwezigheid. Zij probeert, waar mogelijk, verantwoordelijkheid te delegeren. Het accent ligt op advies en ondersteuning van de implementatie.[2]

In januari 2023 starten wij, onder leiding van Sascha van Loon, voor onze professionals met een Interim Learning Journey. Wij vinden het belangrijk dat onze interim professionals hun kennis, kunde en vaardigheden blijven ontwikkelen, met name als het gaat om veranderkundige expertise en competenties. Ons leerprogramma is meer dan alleen kennisoverdracht. De interim professionals worden ook in staat gesteld ervaring en inzichten te delen en hierop te reflecteren vanuit hun werkpraktijk, gerelateerd aan de zorg context waarin zij opereren. Hiermee leveren wij een wezenlijke bijdrage aan het verstevigen en verder ontwikkelen van de competenties van interim professionals in de zorg.

StayBright Interim Professionals is hiermee nog beter uitgerust om u te ondersteunen als inhoudelijke sparringpartner, kwartiermaker, programmamanager of verandermanager. Wij komen niet alleen tot een het opstellen van een plan van aanpak maar weten ook daadwerkelijk een brede succesvolle implementatie en executie te leveren.

[1]Geerdink en Ten Koppel, 1994

[2]Yvonne Burger & Arienne van Staveren

Nieuwsgierig naar wat StayBright voor jou kan betekenen? Bel dan vrijblijvend eens met met Maarten Reuchlin